Sake avokado maki 8gab,Tokyo maki 8gab, Ebi shimmo maki 8gab, Philadelphia maki 8gab, Vegie yasai mai 8gab, Teka maki 8gab