Sake avokado maki 8gab,Tokyo maki 8gab,Ebi shimmo maki 8gab,Philadelphia maki 8gab,Vegie yasai mai 8gab,Teka maki 8gab