Akene maki 8gab, Ebi shimmo maki 8gab, Dragon maki 8gab, Yasai tempura maki 8gab, Phildelphia maki 8gab, Spicy ebi hot rool 8gab, sake hot roll 8gab, Nagano maki 8gab, Snow krab maki 8gab, Rainbow roll 8gab, Spicy magura futo maki 8gab, Sake magura maki 8gab